allerlei onderwerpen
Stad van de toekomst De stad van de toekomst bouwen? Hoe zal deze er uit zien? Wat is er nodig in de toekomst?
Het is steeds belangrijker dat er zorgvuldig met het milieu wordt omgegaan. Welke oplossingen draag jij aan? Het is duidelijk dat er veel bedacht, besproken en ontworpen moet worden voor er werkelijk een stad gebouwd kan worden.
Na al het onderzoek, overleg en experimenteren gaat de bouw van start. 
Het bouwmateriaal bestaat uit waardeloos materiaal , door de leerlingen verzameld. Het proces van bouwen is voor iedere klas anders, want elke klas komt met eigen oplossingen en ideeën voor hun stad van de toekomst.
A A N B O D H O M E