Scholing voor leerkrachten
Procesgericht werken Een training waarin de leerkracht inzicht krijgt in hoe een onderwerp aan te bieden en vervolgens te laten verbeelden door de leerlingen. Centraal bij deze training staat dat er niet naar een vooropgezet resultaat gewerkt wordt. Iedere stap in het proces kan aanleiding geven tot creatieve uitingen, inhoudelijke gesprekken en vooral tot kennis vergaren over het onderwerp. De herfst wordt als inspiratiebron voor deze training gebruikt.
A A N B O D H O M E