museum en evenementen
Musea en evenementen versterken de identiteit van onze stad. HARTenHAVE kan tot de verbeelding sprekende activiteiten ontwikkelen voor een tentoonstelling, festival of evenement. Bijvoorbeeld een workshop in een thema, een atelier op locatie of een voorbereidend lespakket op school. HARTenHAVE koppelt cultuureducatie aan de actualiteit in de wijk en in de stad en kan een groot scala aan onderwerpen behandelen v oor alle leeftijdsgroepen. We hebben ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van culturele projecten voor basisscholen en instellingen in Arnhem
A A N B O D H O M E