HOE WERKEN WIJ
OVER ONS HOE WERKEN WIJ TARIEVEN H O M E
Wij ontwikkelen lessen, workshops, inspiratiemomenten, altijd in samenspraak met u, de opdrachtgever. Ons aanbod is contextueel en toegespitst op de doelgroep. Inhoudelijk betekent het dat wij - cultuureducatie koppelen aan de andere leergebieden - kunstzinnig zijn - multidisciplinair zijn; beeldend, erfgoed, audio-visueel - een groot scala aan onderwerpen aanbieden - maatwerk leveren - veel waarde hechten aan het ontwikkelen van vaardigheden - ambachtelijke technieken inzetten - we de schoolomgeving zoveel mogelijk betrekken in ons programma Praktisch verzorgen wij - lessen aan kinderen in de klas - educatie voor musea, tentoonstellingen en evenementen - trainingen beeldend en erfgoededucatie - inspiratiebijeenkomsten voor lerarenteams en voor Pabo’s - ateliers op school of op locatie - excursies erfgoed Arnhem, de natuur en musea - workshops voor alle leeftijden en doelgroepen - inrichting van exposities op de scholen - lessen voor plusleerlingen of kinderen die op een andere manier leren