N A T U U R EN B U I T E N
Geologie Gesteenten bevatten informatie over de wijze waarop ze zijn ontstaan en van de ontwikkeling die ze daarna hebben doorgemaakt. Ze zeggen iets over de geschiedenis van de aardkorst, het klimaat en de ontwikkeling van het leven. De leerlingen krijgen voorbeelden van gesteenten, aardlagen en erosie te zien. De opgedane kennis wordt vervolgens verbeeld. De leerlingen maken van klei hun eigen stenen. De evolutie van miljarden jaren wordt nu in een tijdspanne van een half uur overgedaan. Stenen die buiten de school gevonden zijn worden met houtskool en grafiet nagetekend.
A A N B O D H O M E